หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิดีโอกิจกรรม กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน
ส่วนผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อัตราข้าราชการครูตามวิชาเอก
อัตราข้าราชการครูตามวุฒิการศึกษา


เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน
แผนยุทธศาสตร์
แผนประจำปี
รายงานประจำปี
จำนวนนักเรียน
เกียรติคุณที่ได้รับ
ผลสอบ O-net
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในเขตบางนา
สาระสุขภาพดี


การเผยแพร่ผลงานวิทยฐานะ
ผลงานครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน


สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่รัก
คุณครูพรรณปภา จิรเวช 2 ก.ย.

คุณครูเสนาะ สุขสำราญ 29 ก.ย.


เพลงแสดงมุฑิจิตแ­ด่คุณครู 2 ท่าน เพื่อให้เด็กร้อง ในงานมุฑิตาจิตของท่าน

เพลงแสดงมุฑิจิตแ­ด่คุณครู 2 ท่าน เพื่อให้เด็กร้อง ในงานมุฑิตาจิตของท่าน /24 กันยายน 2557 / อ่าน : 43 / โดย : webmaster
กิจกรรม ข้าวนอกนา โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ /6 ธันวาคม 2555 / อ่าน : 687 / โดย : webmaster
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ร้องเพลงชาติ /5 กันยายน 2555 / อ่าน : 857 / โดย : webmaster
การแสดงนักเรียนงาน 74 ปี ผ่องพลอยอนุสรณ์ (อนุบาล) /14 มิถุนายน 2555 / อ่าน : 969 / โดย : webmaster
การแสดงของนักเรียนในงาน 74 ปี ผ่องพลอยอนุสรณ์ (2) /14 มิถุนายน 2555 / อ่าน : 916 / โดย : webmaster
   
 
 
 
 
   
 
 
นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ รับทุนการศึกษาวัดศรีเอี่ยม ( 8 )
นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ รับทุนการศึกษาวัดศรีเอี่ยม
23 กันยายน 2557 / ดู : 49 / โดย : webmaster
แนะนำสถานที่เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ 2 ( 13 )
แนะนำสถานที่เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6) ตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 10 - 12 พ.ย. 2557
11 กันยายน 2557 / ดู : 146 / โดย : webmaster
ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรมและธรรมศึกษา ( 1 )
ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรมและธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดผ่องพลอยยวิริยาราม สังกัดสำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
10 กันยายน 2557 / ดู : 39 / โดย : webmaster
    
โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ"สื่อถึงนมโรงเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านดนตรี ท /7 สิงหาคม 2557 / อ่าน : 65 / โดย : webmaster
โรงเรียนรักการอ่าน /27 พฤษจิกายน 2555 / อ่าน : 686 / โดย : webmaster
เชิญชวนคุณครูทุกท่าน สมัครขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี /2 กรกฎาคม 2555 / อ่าน : 699 / โดย : webmaster
เชิญชวนร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา /26 พฤษภาคม 2554 / อ่าน : 943 / โดย : webmaster
แบบบันทึกข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 /14 มีนาคม 2554 / อ่าน : 1,111 / โดย : webmaster
   
สอบถามเรื่องหนังสือ และแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คุณครูสุดน่ารัก
6/3 2551 ห้องอาจารย์เกียรติณรงค์ วันคำ ยังมีใครอยู่ไหมรายงานตัว
ศิษย์เก่าปี 42 ครับ ใครจบปีนี้ รายงานตัวด้วยนะครับ โดยเฉพาะ 6/3 กะ 6/1 นะค้าบบบ
คุณครูอรพรรณ ภิญโญภาพ ไปไหนคะ
รักครูชัฎชนกมากค่ะ
ผมพัดเองครับผมรักคุณครูทุกคนในสายชั้นป.4ครับ
คิดถึงโรงเรียนนี้สุดๆ 2-3 ปีที่แล้ว ปี 53 (มั้ง)
รักครูส้มโอมากครับ
คิดถึงครูนิตยามากค่ะ
   
 

ในปีการศึกษา 2557 ท่านอยากให้โรงเรียนปรับปรุงในเรื่องใดมากที่สุด
วิชาการ
อาคารสถานที่
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
ความสะอาดของโรงเรียน
การบริการของเจ้าหน้าที่
การบริการของครู
อาหารกลางวันนักเรียน
 
แสดงผลการโหวต

องค์ความรู้ (KM)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | กระดานข่าว | ติดต่อโรงเรียน
 
ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน : pongploy@hotmil.com  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  : jarn_bua@hotmail.com
copyright 2010